Skip to content

Spring-Summer Open

May 24, 2010

 Did you think it’ll be sports?  No!

Here I am overly busy, so many things to do and sort out. Sa dami, my brain froze and I can’t think anymore. So I picked up my camera at litsing isipin yan! I made tapon of them sa isang tabi. Went to the garden and pektyur pektyur. Ola! eto ang kinalabasan.

Enjoy!

This slideshow requires JavaScript.

2 Comments leave one →
  1. May 27, 2010 8:40 pm

    mahirap maggarden lalo na dito. dapat sa tamang season ang halaman na itatanim mo. hehehe season for tomatoes ngayon. summer na!

  2. May 27, 2010 5:49 pm

    Akala ng iba madali lang ang gardening. Hindi kaya! Daming trabahuin pag ganun. Magkakamasels ka pa. Hehheheh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: